Panagsapata dagiti kabarbaro nga opisyales ti Kalipunan ng Liping Pilipina Provincial Federation babaen kenni Honorary Chairman Gov. Joy Bernos kabayatan iti naaramid nga orientation iti KALIPI sadiay Kapitolyo idi Nobyembre 27. #asensoabreno

Panagsapata dagiti kabarbaro nga opisyales ti Kalipunan ng Liping Pilipina Provincial Federation babaen kenni Honorary Chairman Gov. Joy Bernos kabayatan iti naaramid nga orientation iti KALIPI sadiay Kapitolyo idi Nobyembre 27. #asensoabreno

Panagsapata dagiti kabarbaro nga opisyales ti Kalipunan ng Liping Pilipina Provincial Federation babaen kenni Honorary Chairman Gov. Joy Bernos kabayatan iti naaramid nga orientation iti KALIPI sadiay Kapitolyo idi Nobyembre 27.

#asensoabreno