Insayangkat ti Dti Abra ti sadiay Negosyo Center-Pidigan idi kalman, Nobyembre 22.

Daytoy ti pinartisiparan dagiti bamboo sector, Rising Sun’s Beads and Accessories, ken cultured mushroom and trading sector manipud ti Munisipyo ti Pidigan.